RIP Notorious RBG. As Pollaski said, let the shitshow start.